User Tools

Site Tools


fmk:advis:indhold_i_adviseringer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:advis:indhold_i_adviseringer [2019-07-03 13:30]
sas [Eksempel - manglende advis afsendelse]
fmk:advis:indhold_i_adviseringer [2019-07-03 13:31] (current)
sas [Eksempel - manglende advis afsendelse]
Line 434: Line 434:
 | Pakning af dosisdispenseringsperiode afsluttet | PeriodFinishedPacking | | Pakning af dosisdispenseringsperiode afsluttet | PeriodFinishedPacking |
  
-==== Eksempel - manglende ​advis afsendelse ​====+==== Eksempel - dosisdispenserings ​advis ====
 I eksemplet herunder er namespaces udeladt, men refererer til xmlns=“http://​www.dkma.dk/​medicinecard/​xml.schema/​2019/​06/​01”. ​ I eksemplet herunder er namespaces udeladt, men refererer til xmlns=“http://​www.dkma.dk/​medicinecard/​xml.schema/​2019/​06/​01”. ​
 <code xml> <code xml>
fmk/advis/indhold_i_adviseringer.txt · Last modified: 2019-07-03 13:31 by sas