User Tools

Site Tools


fmk:1.4.6:xml-elementer

XML-elementer

XML-skemaerne for FMKs services findes altid som par af Request og Response skemadefinitioner, eksempelvis CreateDrugMedicationRequest og CreateDrugMedicationResponse. Request- og Response-skemaerne bruger (og genbruger) en række under-skemaelementer. Med få undtagelser findes skemaelementer i separate filer, der indeholder en element- og en typedefinition (f.eks. hhv. DrugMedication og DrugMedicationType). Definitioner på attributter findes delvist i elementet som attributten anvendes på, eksempelvis definitionen af ”source” attributter på f.eks. DrugIdentifier, OrganisationIdentifier m.v.

Herunder er beskrevet XML elementer. For en beskrivelse af hvorledes de enkelte services request- og responsedokumenter anvender XML skemaer bør der tages udgangspunkt i Services i 1.4.6.

Medicinkortets nøgle

CPR-nummmer (PersonIdentifier)

Dosering (Dosage)

Lægemiddel (Drug)

Lægemiddelordination (DrugMedication)

Lægemiddelordination ved oprettelse

Lægemiddelordination med privatmarkering

Medicinkort

Modifikator - oprettet af, ændret af m.v. (CreatedBy, ReportedBy, ModifiedBy, NotReviewedBy, PausedBy, WithdrawnBy m.v.)

Patient

Recept

Bestilling

Effektuering

Versionsnummer (MedicineCardVersion, DrugMedicationVersion)

Nye XML elementer i 1.4.6.E2 og 1.4.6.E3

fmk/1.4.6/xml-elementer.txt · Last modified: 2019-06-07 15:09 by 46.229.168.135