User Tools

Site Tools


fmk:1.4.6:medicinkortets_nogle

Medicinkortets nøgle

I versioner af FMK op til og med 1.4.4 identificeres Medicinkort med et dansk CPR-nummer som nøgle.

Fra version 1.4.4.E2 og 1.4.6 kan Medicinkortet have forskellige typer af nøgler, se generelt om Medicinkortets nøgle.

Normalt vil et medicinkort være til en person. For at kunne håndtere bl.a. “lægemidler til brug i praksis” kan der dog i visse sammenhæng findes medicinkort til organisationer.

Et medicinkort kan godt have flere nøgler. Dog kan nøgler for personer og organisationer ikke blandes. Eksempelvis kan en persons medicinkort til at begynde med have et erstatnings-CPR-nummer som nøgle, og herefter få et “rigtigt” CPR-nummer. I dette tilfælde vil der kunne slås op med begge nøgler. I personinformation vil CPR-nummeret vil blive returneret, og erstatnings-CPR-nummer vil blive returneret markeret som en alternativ nøgle.

Håndteringen af CPR-nummer, erstatnings-CPR-numre m.v. benytter sig at FMK's generelle princip, hvor typen af indholdet af et element angives i en source-attribut. Alle systemer skal kunne håndtere at der returneres nye og hidtil ukendte typer, dvs. alle systemer skal kunne vise data alligevel, men ikke nødvendigvis oprette eller opdatere med ukendte typer.

Herunder er beskrevet de aktuelt kendte medicinkort-nøgler.

CPR-nummer

Et CPR-nummer angives i PersonIdentifier-elementet med værdien “CPR” i source-attributten. Eksemplet herunder viser et CPR-nummer returneret i et ellers tomt medicinkort.

Er source CPR vil de generelle regler for CPR være gældende. Dvs. maks længde er 10 tegn, alle tegn er numeriske osv.

GetMedicincardResponse-CPR-Empty.xml
<GetMedicineCardResponse>
  <MedicineCard>
    <Patient>
      <Person>
        <Name>
          <GivenName>Anders</GivenName>
          <Surname>Andersen</Surname>
        </Name>
        <PersonIdentifier source="CPR">3102701234</PersonIdentifier>
        <BirthDate>1973-02-01</BirthDate>
        <Gender>male</Gender>        
      </Person>
      <Address>
        <StreetName>A. Andersens Vej</StreetName>
        <StreetBuildingIdentifier>12</StreetBuildingIdentifier>
        <PostCodeIdentifier>1234</PostCodeIdentifier>
        <DistrictName>Andetsted</DistrictName>
      </Address>
    </Patient>
    <Version>0</Version>
    <HasOpenDosageDispensingPrescriptions>true</HasOpenDosageDispensingPrescriptions>
    <OrderedPrescriptionsExist>true</OrderedPrescriptionsExist>
  </MedicineCard>
</GetMedicineCardResponse>

Erstatnings-CPR-nummer

Et erstatnings-CPR-nummer findes i samme PersonIdentifier-element men med værdien Erstatnings-CPR i source-attributten. FMK's snitflade lægger ingen restriktioner i hvad erstatnings-CPR-nummer kan indeholde, ud over at længden forventes at være 10 tegn.

<PersonIdentifier source="Erstatnings-CPR">ABCD140012</PersonIdentifier>

MedicineCardKey

Der understøttes desuden at der kan returneres en teknisk nøgle, genereret af FMK. Denne vil have source-attributten MedicineCardKey. FMK's snitflade lægger ingen restriktioner i hvad en MedicineCardKey kan indeholde, ud over at længden er max 50 tegn. De MedicineCardKeys som i praksis anvendes pt. når der oprettes recepter til personer uden CPR er reelt et ID svarende til det tidligere Recept-ID (dvs. 64-bit unsigned integer).

<PersonIdentifier source="MedicineCardKey">1341404070012003001</PersonIdentifier>
fmk/1.4.6/medicinkortets_nogle.txt · Last modified: 2018-02-20 15:38 by bbk