User Tools

Site Tools


fmk:1.4.6:medicinkort

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:1.4.6:medicinkort [2019-06-11 14:16]
maa [Patienttilknytning]
fmk:1.4.6:medicinkort [2019-07-11 07:12] (current)
jbu [Ugyldigmarkering]
Line 45: Line 45:
 ==== Ugyldigmarkering ==== ==== Ugyldigmarkering ====
  
-Medicinkortet kan indeholde en markering af at medicinkortet er ugyldigt, med IsInvalid-elementet. Markeringen kan sættes og fjernes af den dataansvarlige (NSI), eventuel på opfordring af en læge, og betyder at der er sket en fejl under opdatering af medicinkortet således at det ikke længere er retvisende. ​+Medicinkortet kan indeholde en markering af at medicinkortet er ugyldigt, med IsInvalid-elementet. Markeringen kan sættes og fjernes af den dataansvarlige (SDS), eventuel på opfordring af en læge, og betyder at der er sket en fejl under opdatering af medicinkortet således at det ikke længere er retvisende. ​
  
 Medicinkortet skal efterfølgende enten ignoreres eller bringes tilbage i korrekt stand. Af hensyn til sidstnævnte er det derfor muligt at hente og opdatere ugyldige medicinkort. ​ Medicinkortet skal efterfølgende enten ignoreres eller bringes tilbage i korrekt stand. Af hensyn til sidstnævnte er det derfor muligt at hente og opdatere ugyldige medicinkort. ​
fmk/1.4.6/medicinkort.txt · Last modified: 2019-07-11 07:12 by jbu