User Tools

Site Tools


fmk:1.4.6:laegemiddelordination_ved_oprettelse

Lægemiddelordination ved oprettelse og opdatering

Herunder beskrives XML-skemaet for lægemiddelordinationen, som det anvendes når en lægemiddelordination oprettes eller opdateres. XML-skemaet der anvendes ved opslag på FMK adskiller sig en smule, og er beskrevet under Lægemiddelordination. I beskrivelsen herunder er der i mange tilfælde henvist til denne.

Lægemiddelordinationens ID

Ved opdatering af en lægemiddelordination angives lægemiddelordinationens ID i Identifier-elementet. Ved oprettelse kan lægemiddelordinations ID ikke angives.

Oprettet af (Created) eller opdateret af (ModifiedBy)

Indrapporteret af (ReportedBy)

Samtidig afseponering

Såfremt lægemiddelordinationen er seponeret kan den ved opdatering samtidigt afseponeres. Dette gøres ved at opdatere lægemiddel­ordinationen og angive ”Unwithdraw”-elementet. Såfremt lægemiddelordinationen ikke er seponeret og ”Unwithdraw” er sat til ”true” vil kaldet fejle.

Pausering

Ved opdatering af en pauseret lægemiddelordination skal der angives om lægemiddelordinationen fortsat skal være pauseret eller om pauseringen skal ophæves. Angives ”Pause” flaget ikke vil lægemiddelordinationen ikke længere være pauseret.

Tilsvarende ved oprettelse kan der angives om lægemiddelordinationen skal oprettes pauseret. Se Lægemiddelordination - Pauseret (Paused)

Privatmarkering

Ved oprettelse eller opdatering kan det angives om lægemiddelordinationen skal være privatmarkeret. Heril anvendes NegativeConsent-elementet.

Lægemiddelordinationens start- og slutdato (BeginEndDate)

Indikation

Administrationsvej (RouteOfAdministration)

Lægemiddel (Drug)

Dosering (Dosage)

Substitution tilladt (SubstitutionAllowed)

Tilskudsklausul

Oprettelse af effektueringer ved oprettelse af lægemiddelordination

Ved oprettelse af en lægemiddelordination kan der samtidigt oprettes et antal effektueringer. Dette sker via Effectuation-elementet, der svarer til hvad der oprettes via et separat kald til servicen Opret effektuering.

Oprettelse af recepter ved oprettelse af lægemiddelordination

Ved oprettelse af en lægemiddelordination kan der samtidigt oprettes en recept samt evt. tilhørende bestilling. Dette sker via Prescription-elementet.

I det tilfælde hvor recepter oprettes med CreatedBy-elementer sat til forskellige authorisations-ID'er, vil der ikke være transaktionel sammenhæng mellem FMK og receptmodulet. Det anbefales derfor i dette tilfælde, at der i stedet foretages et separat kald til servicen Opret recept ud fra lægemiddelordination.

Tilknytning af recept ved oprettelse af lægemiddelordination

Ved oprettelse af en lægemiddelordination kan der samtidigt tilknyttes en eller flere eksisterende løse recepter. Hertil anvendes elementet AttachPrescription, der anvendes på samme måde som i servicen Opret eller ophæv tilknytning af recept til lægemiddelordination.

fmk/1.4.6/laegemiddelordination_ved_oprettelse.txt · Last modified: 2019-06-07 15:35 by 46.229.168.130