User Tools

Site Tools


fmk:1.4.6:effektuering

Effektuering på Recept

En effektuering på en Recept svarer til en udlevering på et apotek.

Data for selve effektueringen returneres i Effectuation-elementet under Prescription.

Effektuerings-ID (Identifier)

Effektuerings-elementet indeholder først et Identifier-element for effektueringen.

Oprettet af (Created)

Created-elementet indeholder information omkring aktøren der har oprettet effektueringen. Dette element er obligatorisk. Se Modifikator.

Created/DateTime-elementet indeholder tidspunktet for effektueringens oprettelse, som det er registreret af FMK.

“Oprettet af” vil blive registreret ved oprettelse af effektueringen, og information omkring “oprettet af” person, organisation og tidspunkt vil blive returneret på samtlige efterfølgende versioner af effektueringen.

Indrapporteret af (ReportedBy)

Elementet ReportedBy indeholder information omkring personen der har indrapporteret versionen af effektueringen til FMK, dvs. “certifikatejer”.

Elementet er ikke vist i eksemplet herunder, og vil ikke altid forekomme, se Modifikator.

Ændret af (Modified)

Elementet Modified indeholder information omkring personen der har oprettet versionen af effektueringen, samt tidspunkt.

Er effektueringen ændret siden oprettelsen vil der i Modified-elementet blive returneret information omkring personen der har foretaget ændringen, se Modifikator.

Modified/DateTime indeholder tidspunktet for seneste ændring, som det er registreret af FMK.

Der returneres “ændret af” for seneste ændring. Er der sket ændringer mellem oprettelsen og seneste ændring vil disse ikke blive returneret (f.eks. i form af yderligere ”Modified”-elementer), men skal søges i de tidligere versioner.

Effektuering af en eller flere pakninger (PackageDispensed)

Ved ekspedition af en eller flere pakninger optræder et PackageDispensed element. I PackageDispensed angives der først antal pakninger i PackageQuantity.

I PackageNumber angives pakningens varenummer. Ved angivelse af varenummer skal der i source-attributten angives hvad kilden til varenummer er, se Varenumre:

  • Ved oprettelse af effektueringer af lægemidler i intervallet for Medicinpriser (dvs. for lægemidler i taksten) angives begge attributter source = “Medicinpriser” og date = dato for den aktuelle takst der refereres til.
  • Ved oprettelse af effektueringer af frihandelsvarer angives source = “Frihandelsvare”. Attributten date er her ikke krævet.

Pakningsstørrelsen angives i PackageSize. Der angives en pakningsstørrelse som en numerisk værdi (Value), kode for enhed (UnitCode) og tekst for enhed (UnitText). For UnitCode angives source = “Medicinpriser” og date = dato for den aktuelle takst der refereres til.

Et LabelText-element angiver den tekst, der blev printet på pakningen.

Angivelse af lægemiddel ved substitution (SubstitutedDrug)

Ved ekspedition af pakninger kan være substitueret til et andet lægemiddel end angivet af lægen. Dette fremgår, hvis der er tale om et takstlægemiddel implicit via det varenummer der er angivet, og det er derfor ikke tilladt at angive 'SubstitutedDrug'. Men hvis varenummeret ikke er fra “Medicinpriser” kan lægemidlet ikke nødvendvis udledes derfra. I dette tilfælde angives det substiturerede lægemiddel som et SubstitutedDrug element, se afsnittet Lægemiddel.

Er der ikke substitueret angives ikke information omkring lægemiddel på effektueringen.

Effektuering ved dosisdispensering (DoseDispensed)

Ved dosisdispenseret ekspedition optræder i stedet et DoseDispensed element. Heri angives der antal udleverede tabletter/kapsler/… i DoseQuantity-elementet. Enheden for antallet angives i et DosageQuantityUnitText element.

Angivelse af lægemiddel ved substitution (SubstitutedDrug)

Ved dosisdispenseret effektuering kan der også substitueres til et andet lægemiddel end angivet af lægen. I dette tilfælde angives det substiturerede lægemiddel som et SubstitutedDrug element, se afsnittet Lægemiddel.

Er der ikke substitueret angives ikke information omkring lægemiddel på effektueringen.

Forventet leveringstidspunkt (ExpectedDeliveryDateTime)

Kan udfyldes af apoteket når der ekspederes til levering, fx på et forsendelsessted. Eksempel: Når et apotek ekspederer en recept, som sendes med bud til LokalBrugsen, kan det noteres at varerne kan afhentes i LokalBrugsen kl. 14 på dags dato. Hvis borgeren slår op på sit medicinkort og finder udleveringen, så kan denne information være synlig.

Kommentar fra apoteket (PharmacyComment)

Kan udfyldes, hvis apoteket har en kommentar til udleveringen.

fmk/1.4.6/effektuering.txt · Last modified: 2019-06-07 13:28 by 46.229.168.149