User Tools

Site Tools


fmk:1.4.4:printbar_pdf-version

Printbar PDF version

Ud fra dokumentationen på dette site kan der dannes printbare PDF-filer. Det er muligt at oprette og tilpasse sammensætningen af egne PDF-filer.

For FMK 1.4.4 er der lavet et antal forud-definerede PDF-dokumenter:

  • “FMK generelle koncepter” indeholder indledning og generelle koncepter
  • “FMK 1.4.4 dokumentation - Services” indeholder beskrivelse af FMK's services
  • “FMK 1.4.4 dokumentation - XML-elementer” består af beskrivelse af XML-elementer
  • “FMK 1.4.4 dokumentation - Registrering af patientdata”
  • “FMK 1.4.2 dokumentation - Recept- og udleveringsanmodning” Bemærk der er ingen ændringer i forholdt til FMK 1.4.2

De forud-definerede PDF-dokumenter vælges under “Selection Lists saved” på nedenstående side, herefter kan indholdet evt. tilpasses og til sidst eksporteres vha. “Export selection”.

Printbar PDF version

fmk/1.4.4/printbar_pdf-version.txt · Last modified: 2017-02-02 11:00 by bbk