User Tools

Site Tools


fmk:1.4.4:patient

Patient

Information omkring patienten findes i Patient-elementet. Patient-elementet indeholder patientens navn og CPR-nummer. I data fra CPR-registeret findes data for f.eks. nyfødte, som endnu ikke har fået et navn, Person/Name er derfor ikke obligatorisk. Tilsvarende er Address ikke obligatorisk, idet der findes personer der ikke har en adresse i CPR-registeret, f.eks. personer der er udvandrede.

I øvrigt er ikke alle elementer obligatoriske, og ikke alle elementer er vist herunder, hvilket fremgår af skemadefinitionen. Indholdet bestemmes af hvad der findes i CPR-registeret.

<Patient>
	<Person>
		<Name>
			<GivenName>Anita</GivenName>
			<Surname>Andersen</Surname>
		</Name>
		<PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
	</Person>
	<Address>
		<MailDeliverySublocationIdentifier>Bakkegården</MailDeliverySublocationIdentifier>
		<StreetName>Vestergade</StreetName>
		<StreetBuildingIdentifier>2</StreetBuildingIdentifier>
		<FloorIdentifier>4</FloorIdentifier>
		<SuiteIdentifier>TH</SuiteIdentifier>
		<DistrictSubdivisionIdentifier>Svejstrup</DistrictSubdivisionIdentifier>
		<PostCodeIdentifier>8660</PostCodeIdentifier>
		<DistrictName>Skanderborg</DistrictName>
	</Address>
</Patient>

For personer der har ansøgt og fået bevilliget navne- og adressebeskyttelse, vil navne og adresse oplysninger været anonymiseret. Elementet Name kan være erstattet af et tomt NameProtected-element, og elementet Address kan være erstattet af et tomt AddressProtected-element.

fmk/1.4.4/patient.txt · Last modified: 2019-06-07 13:17 by maa