User Tools

Site Tools


fmk:1.4.4:laegemiddelordination_med_privatmarkering

Lægemiddelordination med privatmarkering

Såfremt en lægemiddelordination er privatmarkeret og der ved kaldet ikke er angivet at opslaget sker med samtykke eller ved anvendelse af værdispringsreglen (se Privatmarkering), returneres der udelukkende information omkring lægemiddelordinationens ID og versionsnummer.

<DrugMedicationWithNegativeConsent>
	<Identifier>11222123133131</Identifier>
	<Version>1341404071666006001</Version>
</DrugMedicationWithNegativeConsent>

Se Lægemiddelordination for hvorledes lægemiddelordinationen ellers returneres.

fmk/1.4.4/laegemiddelordination_med_privatmarkering.txt · Last modified: 2019-06-07 13:11 by maa