User Tools

Site Tools


fmk:1.4.4:laegemiddel

Lægemiddel

Herunder findes beskrivelser af lægemiddel-elementet, se også en generel beskrivelse af Lægemiddel på FMK.

Hvor der er angivet kilde angives dette i source-elementet som beskrevet i Klassifikationer, standarder og kildeangivelse.

Lægemiddel med ID

Herunder beskrives indhold i lægemiddel med ID, eksempelvis i Medicinpriser (taksten). En del elementer er optionelle i opret/opdater-kald. Disse elementer vil være udfyldt med værdier fra stamdata ved opslag.

ATC

For lægemidler i Medicinpriser angives en ATC-kode og en optionel ATC-tekst. ATC-elementet selv er optionelt. Se evt. Klassifikationer, standarder og kildeangivelse: ATC.

ATC-kode angives med “Medicinpriser” som kilde i source-attributten og med takstversionen i date eller yearAndWeek.

ATC-tekst kan angives ved oprettelse/opdatering. Ved opslag vil teksten blive returneret ved opslag i stamdata.

ID (drugid)

For lægemidler med ID skal elementet Identifier være udfyldt, eksempelvis med lægemidlets drugid. Attributten source skal angives, idet kilde til lægemidlet skal være kendt. For visse typer er der krav om at attributten date eller yearAndWeek også er angivet med en takstversion. Anvendes yearAndWeek vil FMK ændre dette til date (indeholdende takstversionens ikrafttrædelsesdato) i responses,

Aktuelt anvendes følgende kilder, der angives i source:

 • “Medicinpriser” for lægemidler i taksten, date eller yearAndWeek skal angives.
 • “Stærke vitaminer m.v.”, date eller yearAndWeek skal angives.
 • “Til knyttede behandlinger”, date eller yearAndWeek skal angives.
 • “Local”, date eller yearAndWeek kan angives.

Se i øvrigt Klassifikationer, standarder og kildeangivelse - "Medicinpriser", takster og takstversioner

Lægemidlets navn skal altid angives.

Ved opslag returneres navnet ved opslag i stamdata, hvor dette er muligt.

Form

Form-elementet indeholder en form-kode og en optionel form-tekst. Form elementet selv er optionelt. Se evt. Klassifikationer, standarder og kildeangivelse: Form.

Koden for lægemidlets form angives efter Medicinpriser, i source-attributten og med takstversionen i date eller yearAndWeek.

Ved oprettelse af lægemidler kan lægemidlets form kan angives i Form-elementet. Ved opslag vil lægemidlets form blive returneres ved opslag i stamdata.

Styrke

Lægemidlets styrke angives i Strength-elementet.

Styrken kan angives på flere former:

 • Som numerisk værdi og enhed (Value-, UnitCode- og evt. UnitText-elementerne)
 • Som tekst (i Text-elementet)
 • Som numerisk værdi og enhed suppleret med tekst

Den numeriske værdi angives fra 0.01 til 99.999.999,99 og enheden skal angives som kode, eventuelt også som tekst. Enheden angives altid med Medicinpriser som kilde. Enheds-teksten er optionel, men vil altid blive returneret ved opslag ud fra enheds-koden.

Styrken kan være angivet som:

 • Numerisk værdi og kode, f.eks. 2.000 MGM (mg/ml) og tekst “2 mg/ml”
 • Numerisk værdi og kode som 75.000 RG (mikrogram) og tekst 75 mikrog/0,3 ml (her svarer nævneren i teksten til mængden der doseres af gangen pr. tablet, kapsel, forfyld sprøjte, …)
 • Ren tekstværdi for lægemidler med mere end en aktiv substans f.eks. 0,25 + 30 mg/g

Styrkeenhedens kilde angives i source-attributten til ”Medicinpriser” med takstversionen i date eller yearAndWeek. Se afsnittet “Enheder for lægemiddelstyrke” under “Klassifikation, standarder” for enhedskoder. Hvis enhedsteksten angives skal denne svare til koden.

Ved opslag vil styrken blive returneret ved opslag i stamdata såvidt dette er muligt.

Aktive substanser

Elementet Substances kan indeholde lægemidlets aktive substanser.

At angive de aktive substanser ved oprettelse/opdatering er specielt relevant når der er tale om lægemidler der ikke findes delte stamdata for, dvs. magstrelle lægemidler og lægemidler der er defineret lokalt (med source “Local”). For øvrige vil FMK returnere aktive substanser ved opslag i stamdata.

Aktive substanser kan angives som:

 • Kode og tekst (aktuelt Local. I nogle snitflader er det angivet at Medicinpriser kan angives. Det kan det ikke)
 • Tekst (aktuelt Medicinpriser og Local). Opslag i Medicinpriser vil returnere denne type.
 • Fritekst

Eksempel: Minimalt udfyldt Drug-element

Herunder vises et minimalt udfyldt Drug-element, som det vil være tilladt at anvende ved en opret/opdater-forespørgsel.

Drug-Minimal.xml
<Drug>
  <Identifier source="Medicinpriser" date="2012-08-06">28100902676</Identifier>
  <Name>Primcillin</Name>
</Drug>

Eksempel: Udfyldt Drug-element

Eksemplet herunder viser helt udfyldt Drug-element, i den form FMK typisk vil returnere lægemiddeldata vd opslag i stamdata.

Drug-Filled.xml
<Drug>
  <ATC>
    <Code source="Medicinpriser" date="2012-08-06">J01CE02</Code>
    <Text>Phenoxymethylpenicillin</Text>
  </ATC>
  <Identifier source="Medicinpriser" date="2012-08-06">28100902676</Identifier>
  <Name>Primcillin</Name>
  <Form>
    <Code source="Medicinpriser" date="2012-08-06">TABFILM</Code>
    <Text>filmovertrukne tabletter</Text>
  </Form>
  <Strength>
    <Value>250.0</Value>
    <UnitCode source="Medicinpriser" date="2012-08-06">MG</UnitCode>
    <UnitText>mg</UnitText>
    <Text source="Medicinpriser" date="2012-08-06">250 mg</Text>
  </Strength>
  <Substances>
    <ActiveSubstance>
      <SubstanceText source="Medicinpriser" date="2012-08-06">Phenoxymethylpenicillinkalium</SubstanceText>
    </ActiveSubstance>
  </Substances>
</Drug>
fmk/1.4.4/laegemiddel.txt · Last modified: 2019-06-07 11:00 by maa