User Tools

Site Tools


fmk:1.4.2:hent_effektuering

Hent effektuering

Når et apotek udleverer på baggrund af en receptordination, vil effektueringer blive knyttet til recept­ordinationen. Såfremt recepten, når den udstedes, er knyttet til en bestemt version af en lægemiddel­ordination og lægemiddel­ordinationen opdateres, vil effektueringer på denne recept, forsat være knyttet til recepten. Der vil derfor kunne forekomme effektueringer på tidligere versioner af en lægemiddel­ordination.

Servicen til at hente effektueringer gør det muligt at hente i et tidsinterval, dvs. der kan hentes effektueringer der er oprettet siden sidste kald på et CPR-nummer.

Forespørgsel

Forespørgselen indeholder først patientens CPR-nummer. Herefter to felter til angivelse af et dato- og tidsinterval. Udelades et eller begge dato- og tidsfelterne anvendes i stedet ”uendeligt” i begge retninger. Dvs. en forespørgsel hvor både FromDateTime og ToDateTime er udeladt vil returnere samtlige effektueringer kendt af FMK, dog kan FMK begrænse antallet af effektueringer der returneres, som senere beskrevet.

Der er mulighed for at angive hvorvidt følgende typer af effektueringer der ønskes returneret:

  • Angives IncludeEffectuationsOnDrugMedications til true vil effektueringer direkte på læge­middelordinationer blive returneret.
  • Angives IncludeEffectuationsOnPrescriptionMedicationsOnDrugMedications til true vil effektueringer på receptordinationer knyttet til lægemiddelordinationer blive returneret.
  • Angives IncludeEffectuationsNotOnDrugMedications til true vil effektueringer på ”løse” receptordinationer, dvs. på receptordinationer der ikke er knyttet til en lægemiddelordination, blive returneret.

Endeligt kan der for de første to typer af effektueringer være tilfælde hvor effektueringen er knyttet til en lægemiddelordination hvor der er angivet privatmarkering. Er dette tilfældet, og er læge­middel­ordinationen kendt og hentet af en tilsvarende årsag, kan der med elementet Negative­Consent­Request angives at der også ønskes returneret effektueringer med privatmarkering.

<SearchEffectuationsRequest>
	<PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
	<FromDateTime>2012-01-01T00:00:00Z</FromDateTime>
	<ToDateTime>2012-04-10T09:30:00Z</ToDateTime>
	<IncludeEffectuationsOnDrugMedications>true</IncludeEffectuationsOnDrugMedications>
	<IncludeEffectuationsOnPrescriptionMedicationsOnDrugMedications>true							</IncludeEffectuationsOnPrescriptionMedicationsOnDrugMedications>
	<IncludeEffectuationsNotOnDrugMedications>true</IncludeEffectuationsNotOnDrugMedications>
	<NegativeConsent>
		<ConsentOverridden/>
	</NegativeConsent>
</SearchEffectuationsRequest>

Svar

Svaret fra FMK indeholder først patientens CPR-nummer. Herefter returneres effektueringerne i en struktur der afspejler deres sammenhæng med en lægemiddelordination (i DrugMedication elementet), med en receptordination på en lægemiddelordination (i PrescriptionMedication elementet under DrugMedication elementet) eller som en løs recept (i PrescriptionMedicaiton elementet uden for en DrugMedication). Nyeste effektueringer returneres først. Om nødvendigt kan FMK begrænse antallet af returnerede effektueringer i et enkelt response. I så fald markeres dette i responset med More­Available-elementet. Der kan efterfølgende spørges med tidspunktet for oprettelsen af den ældste effektuering i responset, dvs. med tidsintervallet [oprindelig fradato – ældste dato i responset]

Eksempel

Første Request udføres på tidspunktet 2009-12-25 14:43:51
	Request: 	CPR = 1111111118; tidsinterval = [2007-02-25 14:43:51; 2009-02-25 14:43:51]
	Response: 	Effektuering oprettet 2009-01-12 11:52:32
					Effektuering oprettet 2009-01-09 14:13:21
							...					
					Effektuering oprettet 2008-06-29 09:11:44
					MoreAvailable

Næste request udføres umiddelbart herefter, idet der er modtaget et MoreAvailable-flag
	Request: 	CPR = 1111111118; tidsinterval = [2007-02-25 14:43:51; 2008-06-29 09:11:44]
	Response: 	Effektuering oprettet 2008-04-12 15:55:01
					Effektuering oprettet 2008-03-24 14:31:13

Der foretages herefter ikke flere forespørgsler, idet der her ikke er modtaget et MoreAvailable-flag.
<SearchEffectuationsResponse>
	<PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
	<DrugMedication>
		<Identifier>1332830239001</Identifier>
		<Effectuation>
			...
		</Effectuation>
		<PrescriptionMedication>
			<Identifier>2132131</Identifier>
			<Effectuation>
				...
			</Effectuation>
		</PrescriptionMedication>
	</DrugMedication>
	<PrescriptionMedication>
		<Identifier>2142912</Identifier>
		<Effectuation>
			...
		</Effectuation>
	</PrescriptionMedication>
	<MoreAvailable/>
</SearchEffectuationsResponse>
fmk/1.4.2/hent_effektuering.txt · Last modified: 2016-05-31 09:06 by shp