User Tools

Site Tools


fmk:1.4.2:dosering_som_fritekst

Dosering som fritekst

Dosering kan angives som fritekst, såfremt det ikke er muligt at angive en dosering på struktureret form. Er det muligt at anvende den strukturerede form bør dette ske.

Ved angivelser af doseringer i fritekst skal doseringens starttidspunkt angives i StartDate eller en StartDateTime. Herefter doseringens sluttidspunkt i EndDate, EndDateTime eller evt. at sluttidspunktet endnu ikke er kendt i DosageEndingUndetermined. Indholdet af disse elementer svare til hvad der er angivet for Struktureret dosering. Bemærk at efter FMK 1.4.2 er det ikke muligt at anvende tidsangivelser i start/slut.

Herefter følger en doseringstekst som fritekst.

Endeligt suppleres der med en type, f.eks. ”engangs”, ”fast”, ”efter behov” osv, se ”Type af dosering ”. Såfremt der returneres doseringer som fritekst oprettet via tidligere versioner af FMK kan der ikke returneres en type, her returneres i stedet ”ikke angivet”, det er dog ikke lovligt at anvende ”ikke angivet” ved oprettelse gennem 1.4 snitfladen.

Eksempel - Fritekst-dosering i opret/opdater

Eksemplet herunder viser en fritekst-dosering som den forekommer i et opret/opdater-kald.

DosageForRequest-FreeText.xml
<Dosage>
  <FreeText>
    <StartDate>2013-09-12</StartDate>
    <EndDate>2013-09-22</EndDate>
    <Text>0,3 - 0,4 IE/kg/dag fordelt over 3 til 6 gange dagligt i forbindelse med måltid</Text>
  </FreeText>
  <Type>temporær</Type>
</Dosage>

Eksempel - Fritekst-dosering i svar fra FMK

Eksemplet herunder viser en fritekst-dosering som den kan forekommer i et svar fra FMK.

Forskellen består i at svaret kan indeholde DosageStartedPreviously-elementet, der angiver at der ikke kendes en startdato for fritekst-doseringen. Dette skyldes at fritekst-doseringer oprettet via FMK 1.2 ikke har angivet nogen startdato.

<Dosage>
  <FreeText>
    <DosageStartedPreviously/>
    <DosageEndingUndetermined/>
    <Text>0,3 - 0,4 IE/kg/dag fordelt over 3 til 6 gange dagligt i forbindelse med måltid</Text>
  </FreeText>
  <Type>fast</Type>
</Dosage>
fmk/1.4.2/dosering_som_fritekst.txt · Last modified: 2016-06-24 11:26 by usk