User Tools

Site Tools


fmk:1.4.2:dosering_efter_skema_i_lokalt_system

Dosering efter skema i lokalt system

Er doseringen så kompleks at det system doseringen oprettes i (EPJ-system, lægepraksissystem, …) ikke kan eksportere doseringen til FMK, kan der med flaget Administration­According­ToSchemeInLocalSystem angives at doseringen ikke findes på medicinkortet men skal findes i den den ordinerende sundhedspersons eget lokale system.

Er det muligt at anvende medicinkortets stukturerede doseringselement bør dette ske.

Ved angivelser af doseringer af denne type skal doseringens starttidspunkt angives i StartDate eller en StartDateTime. Herefter doseringens sluttidspunkt i EndDate, EndDateTime eller evt. at sluttidspunktet endnu ikke er kendt i DosageEndingUndetermined. Indholdet af disse elementer svare til hvad der er angivet for Struktureret dosering senere i dette afsnit. Bemærk at efter FMK 1.4.2 er det ikke muligt at anvende tidsangivelser i start/slut.

Ved angivelser af doseringer i fritekst skal der fra og med FMK 1.4 suppleres med en type, f.eks. ”engangs”, ”fast”, ”efter behov” osv. Såfremt der returneres doseringer som fritekst oprettet via tidligere versioner af FMK kan der ikke returneres en type, her returneres i stedet ”ikke angivet”, det er dog ikke lovligt at anvende ”ikke angivet” ved oprettelse gennem 1.4 snitfladen.

Eksempel -"dosering efter skema i lokalt system" i opret/opdater

Eksemplet herunder viser en “dosering efter skema i lokalt system” som den forekommer i et opret/opdater-kald.

DosageForRequest-AccordingToSchemaInLocalSystem.xml
<Dosage>
  <AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem>
    <StartDate>2013-09-12</StartDate>
    <EndDate>2013-09-22</EndDate>
  </AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem>
  <Type>temporær</Type>
</Dosage>

Eksempel - "dosering efter skema i lokalt system" i svar fra FMK

Eksemplet herunder viser en “dosering efter skema i lokalt system” som den kan forekommer i et svar fra FMK.

Forskellen består i at svaret kan indeholde DosageStartedPreviously-elementet, der angiver at der ikke kendes en startdato for fritekst-doseringen. Dette skyldes at fritekst-doseringer oprettet via FMK 1.2 ikke har angivet nogen startdato.

<Dosage>
  <AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem>
    <DosageStartedPreviously/>
    <EndDate>2013-09-22</EndDate>
  </AdministrationAccordingToSchemaInLocalSystem>
  <Type>temporær</Type>
</Dosage>
fmk/1.4.2/dosering_efter_skema_i_lokalt_system.txt · Last modified: 2016-06-24 11:27 by usk