User Tools

Site Tools


apo:1.0:apoteksnitflade_v1

Apotekssnitflade "v1"

Her er specifikationen af den oprindelige apotekssnitflade fra PEM/Receptserver i version 3.11.0.

Nedenstående version indeholder desuden dokumentation vedrørende felterne OrderedBy og OrderReportedBy. Dette er den eneste ændring i forhold til 3.11.0

Skemaerne for snitfladen kan hentes her: aposnitflade_skemaer.zip

apo/1.0/apoteksnitflade_v1.txt · Last modified: 2018-01-16 13:30 by usk