User Tools

Site Tools


fmk:dumprestore:dumprestore_snitflade

DumpRestore service (2013_01_01) snitflade

DumpRestore er en snitflade der giver mulighed for at gemme (dump) kliniske data på en testpatient og indlæse de gemte kliniske data (restore) igen, enten på samme testpatient eller på et antal andre patienter. Der er også mulighed for at nul-stille en testpatient (reset).

Services

WSDL og XML skemaer

DumpRestore klient

NSI har releaset en visuel klient, der “pakker” det bøvlede/tekniske i Dump/Restore ind:

https://svn.softwareborsen.dk/dump-restore-client/releases/

I linket ovenfor vælger du den nyeste version, og pakker zip-filen ud. Der er inkluderet en vejledning, “Anvenderguide til klient V?.?.pdf”, hvori det er beskrevet relativt udførligt hvad man skal gøre for at komme i gang med testdataklienten.

Se i øvrigt https://www.nspop.dk/display/trifork/FMK+Overblik for oplysninger om endpoints for dumprestore servicen i de forskellige miljøer.

fmk/dumprestore/dumprestore_snitflade.txt · Last modified: 2017-05-04 10:42 by jbu