User Tools

Site Tools


apo:1.0:apoteksnitflade_v1

Apotekssnitflade "v1"

Her er specifikationen af den oprindelige apotekssnitflade fra PEM/Receptserver i version 3.11.0, som er ændret på en række punkter i forhold til den tidligere version. Det skal afstemmes med apoteksleverandørerne, hvornår disse ændringer skal træde i kraft. Det forventes dog at være en dato inden den 30.6.2016. Indtil da fungerer snitfladen som beskrevet i v3.10.0, som kan findes længere nede.

Nedenstående version indeholder desuden dokumentation vedrørende felterne OrderedBy og OrderReportedBy. Dette er den eneste ændring i forhold til 3.11.0

Skemaerne for snitfladen kan hentes her: aposnitflade_skemaer.zip

Her er specifikationen af den oprindelige apotekssnitflade fra PEM/Receptserver i version 3.10.0:

apo/1.0/apoteksnitflade_v1.txt · Last modified: 2016-06-29 16:39 by bbk